Anacon

Projectontwikkeling

IN ELK PROJECT DAT WE NEERZETTEN, WILLEN WE ZELF WONEN OF WERKEN.
VOOR MINDER GAAN WE NIET!

Een totaalproject

Bij elk terrein dat we uitzoeken, rijpt een project op maat. Een grondplan is weloverwogen. Bij de functies van de ruimtes worden onmiddellijk de nodige infrastructuur en nutsvoorzieningen gepland.

Achterop lopen kost geld

De projectuitvoering wordt in een strak maar haalbaar tijdschema gegoten. Afsluiten op de voorziene einddatum is voor ons een erezaak. We houden voortdurend contact met de aannemers zodat we onmiddellijk kunnen reageren bij problemen of onvoorziene omstandigheden. Dat vermijdt vertragingen met een sneeuwbaleffect die deadlines in gevaar brengen.

Een budget en de verkoopprijs zijn er
om gerespecteerd te worden

Afhankelijk van het ogenblik waarop u in een project stapt, kunt u de afwerking mee bepalen. Het vooropgestelde budget, samen met de planning, houden we strikt onder controle. Als uw wensen duurder blijken en/of meer tijd vragen, wordt dat vooraf besproken en wordt er een oplossing gezocht. We streven ernaar de budgetten hoger te leggen dan onze concurrenten, om zo een ruim, kwaliteitsvol aanbod te hebben zonder meerprijzen.
Ook zaken zoals schilderwerken en rioleringsaansluitingen zijn, in vergelijking met onze concurrenten, inbegrepen in de verkoopprijs! De belofte dat onze kopers niet geconfronteerd zullen worden met onverwachte kosten is dan ook iets dat wij graag in de verf zetten.

De Projectleider

Voor al uw vragen, opmerkingen, instructies voor eender welk projectonderdeel is er één contact: uw projectleider. De projectleider is ook het centrale aanspreekpunt voor alle aannemers. Zo wordt er direct op vragen en problemen gereageerd en komt de vooruitgang van het project niet in het gedrang.